DA.350.46.16

Przetarg nieograniczony na realizację usług transportowych (kod CPV 60140000-1 Nieregularny transport osób) Zadanie pn.: Przewóz wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 13-18 lat na dwa (każde po 8 godzin) wyjazdowe...

DA.350.39.16 b

DA.350.39.16 Przetarg nieograniczony na realizację usług ochroniarskich (kod CVP 79710000-4) Zadanie pn.: „Usługa ochrony osób i mienia w zarządzanej przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy części Zamku Piastowskiego w Legnicy”...

DA.350.39.16 a

DA.350.39.16 Przetarg nieograniczony na realizację usług ochrony osób i mienia (79710000-4 usługi ochroniarskie) Zadanie pn. „Usługa ochrony osób i mienia w zarządzanej przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy części Zamku Piastowskiego...

DA.350.44.16 b

DA.350.44.16 Przetarg nieograniczony na realizację usług doradztwa psychologicznego (85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne) Zadanie pn. „Realizacja spotkań doradczo–psychologicznych w ramach wsparcia dla rodziny uczestnika projektu w formie poradnictwa...

DA.350.41.16 a

DA.350.41.16 Przetarg nieograniczony na realizację usług edukacyjnych i szkoleniowych (kod CPV 80000000-4) Zadanie pn. „Dolnośląski Program Usamodzielniania – Trening kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie zarządzania budżetem domowym i oszczędzania –...