DG.340.02.17

Przetarg nieograniczony na realizację usług transportowych (kod CPV 60140000-1 Nieregularny transport osób) Zadanie pn.: Przewóz 246 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 13-18 lat na 2296 (każde po 4 godziny)...