DG.340.21.17 b

Przetarg nieograniczony na realizację usług szkoleniowych (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe) Zadanie pn.: Przeprowadzenie 81 ośmiogodzinnych zajęć z zakresu zawodoznawstwa w zakładach pracy – u pracodawców, zlokalizowanych na terenie Subregionu Wrocławskiego...

DG.340.24.17

Zapytanie ofertowe na realizację dostawy komputerów przenośnych (kod CVP 30213100-6 – Komputery przenośne) Zadanie pn.: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby biur projektu w ramach projektu pn.: „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”, realizowanego ze środków EFS RPO...

DG.340.21.17 a

Przetarg nieograniczony na realizację usług szkoleniowych (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe) Zadanie pn.: Przeprowadzenie 81 ośmiogodzinnych zajęć z zakresu zawodoznawstwa w zakładach pracy – u pracodawców, zlokalizowanych na terenie Subregionu Wrocławskiego...

DG.340.21.17

Przetarg nieograniczony na realizację usług szkoleniowych (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe) Zadanie pn.: Przeprowadzenie 81 ośmiogodzinnych zajęć z zakresu zawodoznawstwa w zakładach pracy – u pracodawców, zlokalizowanych na terenie Subregionu Wrocławskiego...