DG.340.52.17

Przetarg nieograniczony na realizację usług edukacyjnych i szkoleniowych (kod CPV 80000000-4) Zadanie pn.: Przeprowadzenie 81 ośmiogodzinnych praktycznych zajęć z zakresu prowadzenia własnej gospodarki oszczędnościowo-kredytowej w siedzibie banku, zlokalizowanego na...

DG.340.51.17

Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6) Zadanie pn.: Przeprowadzenie jedenastu 36-godzinnych warsztatów o charakterze terapeutycznym z zakresu hipoterapii w siedzibach stadnin koni, ranch, hodowli koni lub...

DG.340.49.17

Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6) Zadanie pn.: Przeprowadzenie jedenastu 36-godzinnych warsztatów o charakterze terapeutycznym z zakresu zooterapii w siedzibie ogrodu zoologicznego lub hodowli zwierząt,...