DG.340.57.17

Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6) Zadanie pn.: Przeprowadzenie jedenastu 36-godzinnych warsztatów o charakterze terapeutycznym z zakresu dogoterapii w siedzibach schronisk dla zwierząt, z których jedno...