DA.340.80.17

Przetarg nieograniczony na realizację usług ochroniarskich (kod CPV 79710000-4) Zadanie pn.: Usługa ochrony osób i mienia w zarządzanej przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy części Zamku Piastowskiego w Legnicy Specyfikacja Istotnych...

DG.340.73.17

Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6) Zadanie pn.: Przeprowadzenie jedenastu 36-godzinnych zajęć teatralnych o charakterze terapeutycznym – terapii przez dramę w siedzibach instytucji lub obiektów...