DG.340.111.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług transportowych (kod CPV 60140000-1 Nieregularny transport osób) Zadanie pn.: Przewóz wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-18 lat i ich wychowawców na 74 wyjazdowe...

DG.340.110.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług edukacyjnych i szkoleniowych (kod CPV 80000000-4) Zadanie pn.: Przeprowadzenie stu dwudziestu dwóch 36-godzinnych szkoleń z zakresu zarządzania własnym budżetem domowym i oszczędzania dla 732 wychowanków i absolwentów...

DG.340.108.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług doradztwa zawodowego (kod CPV 85312320-8) Zadanie pn.: Przeprowadzenie poradnictwa zawodowego połączonego z badaniem predyspozycji zawodowych dla 654 wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu...
Powiększ tekst
Wysoki kontrast