DG.340.134.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług kulturalnych (kod CPV 92000000-1 – Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe) Zadanie pn.: Przeprowadzenie animacji lokalnej w formie dwunastu 36-godzinnych zajęć muzycznych dla 144 wychowanków i absolwentów specjalnych...

DG.340.133.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług (kod CPV 92340000-6 – Usługi taneczne oraz przedstawienia artystyczne) Zadanie pn.: Przeprowadzenie animacji lokalnej w formie dwunastu 36-godzinnych zajęć teatralnych dla 144 wychowanków i absolwentów specjalnych ośrodków...

DG.340.132.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług tanecznych (kod CPV 92340000-6 – Usługi taneczne oraz przedstawienia artystyczne) Zadanie pn.: Przeprowadzenie animacji lokalnej w formie dwunastu 36-godzinnych zajęć tanecznych dla 144 wychowanków i absolwentów specjalnych...

DG.340.121.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6) Zadanie pn.: Przeprowadzenie czterech 36-godzinnych warsztatów o charakterze terapeutycznym z zakresu floroterapii z elementami fotografiki dla 24 wychowanków młodzieżowych...
Powiększ tekst
Wysoki kontrast