DG.340.172.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług ochroniarskich (kod CPV – 79710000-4) Zadanie pn.: Usługa ochrony osób i mienia obiektów Zamku Piastowskiego w Legnicy, plac Zamkowy 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 19 grudnia 2018 r. Załączniki do SIWZ...

DG.340.163.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6) Zadanie pn.: Przeprowadzenie dwunastu 36-godzinnych warsztatów o charakterze terapeutycznym z zakresu floroterapii z elementami fotografiki dla 72 wychowanków i absolwentów...
Powiększ tekst
Wysoki kontrast