Przetarg nieograniczony na realizację usług doradztwa zawodowego (kod CPV 85312320-8)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie poradnictwa zawodowego połączonego z badaniem predyspozycji zawodowych dla 654 wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego (w tym dla 246 osób w wieku 12-18 lat i 408 osób w wieku powyżej 18 lat), mającego na celu udzielenie tym osobom wsparcia w zakresie przygotowania ich do wyboru drogi zawodowej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 22 sierpnia 2018 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
JEDZ (*.doc)
Wzór umowy
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 163-372653
Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 14 września 2018 r.
Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 17 września 2018 r.
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 4 października 2018 r.

Powiększ tekst
Wysoki kontrast