Przetarg nieograniczony na realizację usług edukacyjnych i szkoleniowych (kod CPV 80000000-4)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie stu dwudziestu dwóch 36-godzinnych szkoleń z zakresu zarządzania własnym budżetem domowym i oszczędzania dla 732 wychowanków i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego (w tym dla 246 osób w wieku 12-18 lat i 486 osób w wieku powyżej 18 lat)
Specyfikacja Istotnych Warunków z dn. 24 września 2018 r.
Załączniki do SIWZ
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 4 września 2018 r.

Powiększ tekst
Wysoki kontrast