Przetarg nieograniczony na realizację usług transportowych (kod CPV 60140000-1 Nieregularny transport osób)
Zadanie pn.: Przewóz wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-18 lat i ich wychowawców na 74 wyjazdowe zajęcia, organizowane na terenie województwa dolnośląskiego
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 25 sierpnia 2018 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
JEDZ (*.doc)
Wzór umowy
Numer ogłoszenia w Dz. Urz. UE – OJ/S: 2018/S 165-376909
Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ z dn. 18 września 2018 r.
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 5 października 2018 r.

Powiększ tekst
Wysoki kontrast