Przetarg nieograniczony na realizację usługi:
tłumaczenia ustne (kod CPV 79540000-1)

Zadanie pn.: Usługa tłumaczenia z języka polskiego mówionego na język migowy i odwrotnie w czasie zajęć prowadzonych w ramach projektu „Zintegrowani”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 2 października 2020 r.
Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy
Załączniki 2A, 2B, 3 do SIWZ (*.doc)
DG.340.112.20 informacja o ofertach tłumaczenia 20201012
DG.340.112.20 zawiadomienie o wyborze oferty tłumaczenia 20201012

Powiększ tekst
Wysoki kontrast