Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie czterech 36-godzinnych warsztatów o charakterze terapeutycznym z zakresu floroterapii z elementami fotografiki dla 24 wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-18 lat
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 8 września 2018 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 18 września 2018 r,

Powiększ tekst
Wysoki kontrast