Przetarg nieograniczony na realizację usług kulturalnych (kod CPV 92000000-1 – Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie animacji lokalnej w formie dwunastu 36-godzinnych zajęć muzycznych dla 144 wychowanków i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-26 lat, umożliwiających im przygotowanie 12 pięciogodzinnych przedstawień muzycznych, które zaprezentowane zostaną społecznościom lokalnym związanym z uczestnikami tych zajęć
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 26 września 2018 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 9 października 2018 r.

Powiększ tekst
Wysoki kontrast