Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie stu dziewięciu 36-godzinnych szkoleń służących rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy z zakresu autoprezentacji dla 654 wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-24 lat
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 12 października 2018 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 23 października 2018 r.

Powiększ tekst
Wysoki kontrast