Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie dwunastu 36-godzinnych warsztatów o charakterze terapeutycznym z zakresu arteterapii dla 72 wychowanków i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-26 lat
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 15 października 2018 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 2 listopada 2018 r.

Powiększ tekst
Wysoki kontrast