Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie dwunastu 36-godzinnych warsztatów terapeutycznych realizowanych w formie zajęć hipoterapeutycznych w siedzibach stadnin koni, ranch, hodowli koni lub gospodarstw agroturystycznych, z których co najmniej jedna zlokalizowana będzie na terenie subregionu jeleniogórskiego (dawnego województwa jeleniogórskiego), co najmniej jedna zlokalizowana będzie na terenie subregionu legnickiego (dawnego województwa legnickiego) i co najmniej jedna zlokalizowana będzie na terenie subregionu wrocławskiego (dawnego województwa wrocławskiego), dla 72 wychowanków i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-26 lat
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 29 października 2018 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty

Powiększ tekst
Wysoki kontrast