Przetarg nieograniczony na realizację usług transportowych (kod CPV 60140000-1 Nieregularny transport osób)
Zadanie pn.: Przewóz wychowanków i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w Lwówku Śląskim, Legnicy i Wrocławiu i ich opiekunów w ramach zajęć organizowanych na terenie województwa dolnośląskiego
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 21 listopada 2018 r.
Wzór umowy
Załączniki do SIWZ (*.doc)
JEDZ (*.doc)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn. 2 stycznia 2019 r.

Powiększ tekst
Wysoki kontrast