Przetarg nieograniczony na realizację dostaw
kody CPV:
30197620-8 Papier do pisania
30199500-5 Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby
30237230-0 Pamięci
30192121-5 Długopisy kulkowe
Zadanie pn.: Dostawa zestawów szkoleniowych dla uczestników projektu „Zintegrowani”, realizowanego ze środków EFS RPO WD 2014-2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 29 listopada 2018 r.
Wzór umowy
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 7 grudnia 2018 r.

Powiększ tekst
Wysoki kontrast