Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie dwunastu 36-godzinnych warsztatów o charakterze terapeutycznym z zakresu floroterapii z elementami fotografiki dla 72 wychowanków i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-26 lat
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 4 grudnia 2018 r.
Wzór umowy
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 14 grudnia 2018 r.

Powiększ tekst
Wysoki kontrast