Zapytanie ofertowe na realizację usług społecznych
Główny kod CPV:
85121270-6 Usługi poradnictwa psychospołecznego

Zadanie pn.: Usługa przeprowadzenia treningów w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym, udzielana na rzecz projektu „Dobry Początek”

Link do postępowania: Postępowanie: Przeprowadzenie treningów w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym, udzielanej na rzecz projektu „Dobry Początek” – Platforma Zakupowa

Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 9 września 2021 r. pobierz