Przetarg nieograniczony na realizację usług szkoleniowych (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe)
Zadanie pn. Przeprowadzenie 122 ośmiogodzinnych praktycznych zajęć plenerowo-masowych we wrocławskich instytucjach i obiektach kulturalno-edukacyjnych (tj. muzea, zabytki, kina, teatry, wystawy, warsztatowe zajęcia edukacyjne, obiekty gastronomiczne, itp.), dla 732 wychowanków i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego (w tym dla 246 osób w wieku 12-18 lat i 486 osób w wieku powyżej 18 lat), umożliwiających im poprzez udział w wydarzeniach społeczno-edukacyjno-kulturalnych nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie stosowania w życiu codziennym zasad savoir vivre oraz obowiązujących norm i standardów zachowań
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 28 czerwca 2018 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 12 lipca 2018 r.

Powiększ tekst
Wysoki kontrast