Przetarg nieograniczony na realizację usług szkoleniowych (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie 109 ośmiogodzinnych branżowych zajęć w zakładach pracy, połączonych z uruchomieniem i pokazem linii produkcyjnych oraz stanowiskowym spotkaniem z pracownikami, dla 654 wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego (w tym dla 246 osób w wieku 12-18 lat i 408 osób w wieku powyżej 18 lat), umożliwiających im poznanie specyfiki i realnych warunków funkcjonowania zakładów pracy z siedmiu branż: usługowej, gastronomicznej, rolniczo-ogrodniczej, budowlanej, mechanicznej, elektrycznej i samochodowej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 3 lipca 2018 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 23 lipca 2018 r.

Powiększ tekst
Wysoki kontrast