Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie czternastu 36-godzinnych warsztatów o charakterze terapeutycznym z zakresu hipoterapii w siedzibach stadnin koni, ranch, hodowli koni lub gospodarstw agroturystycznych, z których co najmniej jedna zlokalizowana będzie na terenie Subregionu Jeleniogórskiego (dawnego województwa jeleniogórskiego) i co najmniej jedna na terenie Subregionu Wrocławskiego (dawnego województwa wrocławskiego), dla 84 wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-18 lat
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 4 lipca 2018 r.
Załączniki do SIWZ (doc.*)
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 24 lipca 2018 r.

Powiększ tekst
Wysoki kontrast