Przetarg nieograniczony na realizację usług edukacyjnych i szkoleniowych (kod CPV 80000000-4)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie 122 ośmiogodzinnych praktycznych zajęć z zakresu wzmacniania postaw obywatelskich w dolnośląskich instytucjach administracji publicznej – Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – przez specjalistę z zakresu administracji publicznej/prawa administracyjnego dla 732 wychowanków i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego (w tym dla 246 osób w wieku 12-18 lat i 486 osób w wieku powyżej 18 lat), umożliwiających im poznanie zasad funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej, sposobu i trybu załatwiania spraw urzędowych przez obywateli w urzędach tych administracji oraz specyfiki funkcjonowania urzędów tych administracji
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 5 lipca 2018 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 23 lipca 2018 r.

Powiększ tekst
Wysoki kontrast