Zapytanie o cenę ( kod CPV: 45000000-7 – roboty budowlane
Kody dodatkowe CPV:
45.11.00.00-1 – Roboty budowlane w zakresie burzenia budynków, rozbiórkowe, roboty ziemne
45.21.00.00-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków
45.26.00.00-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45.30.00.00-0 – Roboty instalacyjne w budynkach
45.40.00.00-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Zadanie pn.: Remont garażu wolnostojącego na dziedzińcu zachodnim Zamku Piastowskiego w Legnicy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 14 października 2019r.
Formularz ofertowy (*.doc)
Wzór umowy
Przedmiar robót (budowl.)
Przedmiar robót (inst. elektr.)
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 25 listopada 2019 r.

Powiększ tekst
Wysoki kontrast