Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie dziewięciu 36-godzinnych warsztatów o charakterze terapeutycznym z zakresu zooterapii w siedzibie ogrodu zoologicznego lub hodowli zwierząt, zlokalizowanego na terenie subregionu wrocławskiego (dawnego województwa wrocławskiego) dla 54 wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-18 lat
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 10 lipca 2018 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 24 lipca 2018 r.

Powiększ tekst
Wysoki kontrast