Przetarg nieograniczony na realizację usług transportowych (kod CPV 60140000-1 Nieregularny transport osób)
Zadanie pn.: Przewóz 84 wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-18 lat i 14 ich wychowawców (łącznie 98 osób) na 126 (każde po 4 godziny) wyjazdowych zajęć, organizowanych na terenie województwa dolnośląskiego
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 13 lipca 2018 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy
Numer ogłoszenia w Dz. Urz. UE – OJ/S: 2018/S 136-311087
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn. 25 sierpnia 2018 r.

Powiększ tekst
Wysoki kontrast