Przetarg nieograniczony na realizację usług transportowych (kod CPV 60140000-1 Nieregularny transport osób)
Zadanie pn.: Przewóz 54 wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-18 lat i 9 ich wychowawców (łącznie 63 osoby) na 45 wyjazdowych zajęć (w tym 36 zajęć 7-godzinnych i 9 zajęć 8-godzinnych), organizowanych na terenie miasta Wrocławia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 19 lipca 2018 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 140-320806
Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 27 sierpnia 2018 r.
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 30 sierpnia 2018 r.

Powiększ tekst
Wysoki kontrast