Rzeczpospolita Polska

Biuro projektu (Beneficjent):

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Spraw Społecznych
Wydział Edukacji

ul. Walońska 3 – 5
50-413 Wrocław

Realizator:

Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy

plac Zamkowy 1
59-220 Legnica

Realizator:

Dolnośląski Zespół Szkół Medyczno-Sportowych w Świdnicy

ul. Traugutta 5
58-100 Świdnica