Rzeczpospolita Polska

ROK SZKOLNY 2022/23

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

ROK SZKOLNY 2021/22

Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

Terminy realizacji warsztatów dla kolejnych grup:

Grupa V3_19 lista uczestniczek/ków

spotkanie wstępne: 8.04.2021, godz.: 18.00 https://pwr-edu.zoom.us/j/94965856483

szkolenie: 9.04.2021,  godz.: 11.00 https://pwr-edu.zoom.us/j/98304001768

 

Grupa V3_20 lista uczestniczek/ków

spotkanie wstępne: 8.04.2021, godz.: 18.30 https://pwr-edu.zoom.us/j/94353858053

szkolenie: 10.04.2021,  godz.: 9.00 https://pwr-edu.zoom.us/j/94309281732

 

Grupa V3_21 lista uczestniczek/ków

spotkanie wstępne: 8.04.2021, godz.: 18.00 https://pwr-edu.zoom.us/j/97289528503

szkolenie: 9.04.2021,  godz.: 9.00 https://pwr-edu.zoom.us/j/93917809551

 

Grupa V3_22 lista uczestniczek/ków

spotkanie wstępne: 8.04.2021, godz.: 18.30 https://pwr-edu.zoom.us/j/92745581663

szkolenie: 10.04.2021,  godz.: 9.00 https://pwr-edu.zoom.us/j/91387127940

Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

Terminy realizacji warsztatów dla kolejnych grup:

Grupa V3_13 – spotkanie wstępne, 24.03.2021, godz. 18.00 lista uczestniczek/ków

https://pwr-edu.zoom.us/j/99947426387 

szkolenie,   26.03.2021,  godz.: 11.00

https://pwr-edu.zoom.us/j/99819158403 

Grupa V3_14 – spotkanie wstępne, 24.03.2021, godz. 18.30 lista uczestniczek/ków

https://pwr-edu.zoom.us/j/97122443531 

szkolenie,   27.03.2021,  godz.: 09.00

https://pwr-edu.zoom.us/j/96954636729 

Grupa V3_15 – spotkanie wstępne, 24.03.2021, godz. 18.00 lista uczestniczek/ków

https://pwr-edu.zoom.us/j/94446115082 

szkolenie,   26.03.2021,  godz.: 09.00

https://pwr-edu.zoom.us/j/96068978744 

Grupa V3_16 – spotkanie wstępne, 24.03.2021, godz. 18.30 lista uczestniczek/ków

https://pwr-edu.zoom.us/j/93070673269 

szkolenie,   27.03.2021,  godz.: 09.00

https://pwr-edu.zoom.us/j/98576317915 

Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

Terminy realizacji warsztatów dla kolejnych grup:

grupa V3_9 – szkolenie,     11.03.2021,     godz:   9.00 – 15.00    lista uczestniczek/ków
https://pwr-edu.zoom.us/j/91493332889

grupa V3_10 – szkolenie    12.03.2021,     godz:   9.00 – 15.00    lista uczestniczek/ków
https://pwr-edu.zoom.us/j/97382759104

grupa V3_7 – szkolenie     10.03.2021,     godz:   8.00 – 13.00    lista uczestniczek/ków
https://pwr-edu.zoom.us/j/95564818850

grupa V3_8 – szkolenie      12.03.2021,   godz:   11.00 – 16.00    lista uczestniczek/ków
https://pwr-edu.zoom.us/j/96884927057

Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

Zgodnie z zawartym w dniu 14 września 2020 r. Porozumieniem o Partnerstwie w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów dolnośląskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych” Politechnika Wrocławska prowadzi zajęcia w ramach zadania 2 w projekcie: ”Warsztaty dla stypendystów”.

W dedykowanych tematyczne zajęciach udział wezmą 10-osobowe grupy uczennic i uczniów. Tematyka warsztatów obejmuje szeroki zakres wiedzy z obszaru nowoczesnych technik i technologii stosowanych w obszarze życia społecznego i zawodowego.

Pierwotnie zakładano realizację warsztatów w szkołach zawodowych w regionie. Fala epidemiczna wymusiła na Beneficjencie (Województwo Dolnośląskie) zmianę sposobu przeprowadzenia zadania 2 z realizacji w szkołach na realizację wsparcia w formie zdalnej zajęć na odległość.

Warsztaty będą prowadzone przez 6h lekcyjnych (jednorazowo w ciągu roku szkolnego 2020/2021).

Stypendysta/ka jest zobowiązany/a do uczestnictwa w zajęciach podnoszących kompetencje kluczowe pn. „Warsztaty dla stypendystów”.

Realizator zadania – Politechnika Wrocławska

Harmonogram realizacji zadania:

1.

18.02.2021 r., 19.02.2021 r. –  dwie grupy pilotażowe listy uczestniczek/ków

Połączenie testowe: 18.02.2021 r., godz. 18.00

25.02.2021 r., 26.02.2021 r. – cztery grupy listy uczestniczek/ków

2.

Połączenie testowe: 23.02.2021 r., godz. 17.00 i 17.30

3.

4.03.2021 r., 08.03.2021 r., 11.03.2021 r. – trzy grupy listy uczestniczek/ków

UWAGA – zmiana terminu zajęć 4.03.2021 r. na 15.03.2021 r. (lista uczestników grupy nie ulega zmianie) lista uczestniczek/ków

Wyniki oceny wniosków o przyznanie stypendium

Kto może złożyć wniosek:

 Uczniowie / słuchacze szkół publicznych:

 • branżowej szkoły I stopnia – uczeń co najmniej II klasy
 • branżowej szkoły II stopnia
 • technikum – uczeń co najmniej II klasy
 • szkoły policealnej dla młodzieży – słuchacz co najmniej II semestru

Średnia ocen:

 • z 3 wybranych przedmiotów zawodowych nie niższa niż 4,00 – w przypadku szkół branżowych I stopnia, szkół branżowych II stopnia
 • z 3 wybranych przedmiotów zawodowych nie niższa niż 4,33 – w przypadku techników /szkół policealnych dla młodzieży

Kryteria dodatkowe:

 • finalista turnieju lub olimpiady

lub

 • średnia ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na poziomie nie niższym niż 4,20 – w przypadku szkół branżowych I II stopnia; 4,40 – w przypadku techników 4 i 5 letnich/szkół policealnych dla młodzieży.

(w przypadku uczniów szkoły II stopnia brane jest pod uwagę świadectwo ukończenie szkoły I stopnia)

 Warunki udziału w Programie:

 • uczeń / słuchacz jest zobowiązany do opracowania Planu Rozwoju Ucznia,
 • uczeń słuchacz nie może pobierać innego stypendium na cele edukacyjne finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
 • wnioskodawca musi być w czasie składania wniosku oraz pobierania stypendium uczniem / słuchaczem w/w szkół publicznych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego mające siedzibę na terenie Województwa Dolnośląskiego
 • stypendysta jest zobowiązany do udziału w Warsztatach dla stypendystów, prowadzonych przez Politechnikę Wrocławską

Kwota stypendium: 4500 zł na rok szkolny (450 zł miesięcznie), wypłacana w III ratach

Stypendystą można być tylko raz w ramach całego Projektu.

Nabór wniosków trwa od 1 do 30 września 2020

Wnioski należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Spraw Społecznych
Wydział Edukacji
Walońska 3-5
50-413 Wrocław

Dokumenty można pobrać w zakładce „Do pobrania”

Program realizowany jest w ramach projektu:

Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów dolnośląskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych– finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa – 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – nabór horyzontalny).

Nr projektu:  RPDS.10.04.01-02-0001/20

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Politechniką Wrocławską.

Wartość projektu ogółem: 9 900 000 zł

Finansowanie: Europejski Fundusz Społeczny (85%) 8 415 000 , Budżet Państwa (10%) 990 000 zł oraz Budżet Województwa Dolnośląskiego (5%) 495 000 zł

Liczba uczestników: 1800 / 600 na rok szkolny

Czas trwania projektu to trzy lata szkolne:

2020/2021

2021/2022

2022/2023

Przykładowe tematy Warsztatów, prowadzonych przez Politechnikę Wrocławską:

 • Wykorzystanie zaawansowanych funkcjonalności aplikacji Google (Google Drive, Google Docs, Google Calendar, Google scripts itp.) w aktywności społecznej i pracy zawodowej
 • Wykorzystanie portali społecznościowych, komunikatorów w kontekście cyber-bezpieczeństwa oraz przeciwdziałaniu mowy nienawiści
 • Zastosowanie narzędzi PREZI oraz innych narzędzi opensource do tworzenia prezentacji, jako alternatywa dla klasycznej prezentacji multimedialnej
 • Zastosowanie narzędzi do przechowywania danych w chmurze oraz platformy wymiany danych Slack, Trello
 • Wykresy Gantt’a – com, Doodle i inne