Informacja dla uczestników projektu „Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów dolnośląskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych” dotycząca realizacji  zadania pn. Warsztaty dla stypendystów

Zgodnie z zawartym w dniu 14 września 2020r. Porozumieniem o Partnerstwie w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów dolnośląskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych” Politechnika Wrocławska współpracuje przy realizacji projektu w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zadania pn. ”Warsztaty dla stypendystów”.

Ze względu na trwającą epidemię COVID-19, warsztaty dla stypendystów w roku szkolnym 2021/2022 będą realizowane w trybie zdalnym.

Stypendysta jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach podnoszących kompetencje kluczowe pn. „Warsztaty dla stypendystów” (Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej w roku szkolnym 2021/20221, Rozdział 4 § 15, ust.6).

Warsztaty będą prowadzone przez 6h lekcyjnych, jednorazowo w ciągu roku szkolnego 2021/2022.

Harmonogram warsztatów, termin realizacji dla poszczególnych grup zostanie umieszczony na stronie projektu: www.stypendialny-dolnyslask.pl

Problemy związane z udziałem w warsztatach  (np. z przyczyn technicznych, zdarzeń losowych, innych powodów) uczestnicy zgłaszają, wysyłając emaila na adres:      projektstypendialny@pwr.edu.pl