Informujemy, że uchwałą nr 6228/VI/22 z dn. 7 grudnia 2022 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził listę uczniów zakwalifikowanych oraz listy rankingowe na rok szk. 2022/2023 (pełny tekst uchwały do pobrania). Lista uczniów, którym przyznano stypendium, lista uczniów z listy rezerwowej, którym przyznano stypendium oraz lista rezerwowa stanowią załącznik do ww. uchwały.