Informujemy, że uchwałą nr 4604/VI/21 z dn. 3 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził listę uczniów zakwalifikowanych oraz listy rankingowe na rok szk. 2021/2022 (pełny tekst uchwały do pobrania).

Poniżej publikujemy listy osób:

Lista rankingowa uczniów, którym przyznano stypendium w podziale na powiaty
Lista uczniów z listy rezerwowej, którym przyznano stypendium
Lista rezerwowa

Instrukcja dla osób, którym przyznano stypendium