Biuro Projektu w Legnicy
Centrum Kształcenia Ustawicznego
i Językowego Kadr w Legnicy

pl. Zamkowy 1
59-220 Legnica

tel. 76 862 48 64
faks 76 862 21 50
email: biuroprojektu@nowaperspektywa.eu

Biuro Projektu we Wrocławiu
Dolnośląski Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących
we Wrocławiu

ul. Dworska 8
54-144 Wrocław

Telefoniczne wsparcie psychologiczne dla rodzin wychowanków biorących udział w projekcie:

od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 – 20.00

pod numerami telefonów 501 602 276 oraz 501 602 241.

Z konsultantami psychologami można się również skontaktować, pisząc na adres konsultant1.9@o2.pl.