Курс польської мови є безкоштовний для всіх громадян України, які прибули до Польщі з 24 лютого. Один модуль курсу охоплює 60 годин. Заняття проводитимуться в окремих містах Нижньої Сілезії. Організацію курсів фінансує воєводське самоврядування та фонд KGHM Polska Miedź.

Kurs języka polskiego jest bezpłatny dla wszystkich obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego. Jeden moduł kursu obejmuje 60 godzin. Zajęcia odbywają się w wybranych miejscowościach Dolnego Sląska. Organizację kursów sfinansowały Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz Fundacja KGHM Polska Miedź.