Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 4/2017 dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, od 1 czerwca 2017 roku wszelkie dokumenty i informacje dotyczące ZFŚS będą udostępniane na stronie internetowej CKUiJK (www.centrumzamek.pl, zakładka „Sprawy pracownicze”) oraz na tablicy ogłoszeń w Zamku Piastowskim.
W związku z powyższym rezygnujemy z wysyłania do Państwa pocztą pism z terminami i sposobami składania deklaracji o uzyskanych dochodach oraz podań o dofinansowania świąteczne i do wypoczynku. Prosimy zatem o uważne śledzenie wyżej wymienionych informacji.