Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy
plac Zamkowy 1
59-220 Legnica

telefony:
76 862 21 39
76 862 48 64
e-mail : sekretariat@centrumzamek.pl
adres skrzynki podawczej w systemie ePUAP: /DCKUiJK/esp
strona internetowa: www.centrumzamek.pl

Numer konta bankowego: Santander Bank, nr konta 78 1090 2066 0000 0001 4178 6105
Numer NIP: 691-25-11-621
Numer REGON: 361830153

Dane dla wystawców faktur:
Województwo Dolnośląskie, Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy,
pl. Zamkowy 1,
59-220 Legnica,
NIP: 899 280 30 47

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy