Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności dotyczących podstawowych zasad projektowania i przygotowywania stron internetowych. Kurs skierowany jest do osób, które zamierzają samodzielnie stworzyć i administrować nieskomplikowane strony www (np. małej firmy, restauracji, pensjonatu, szkoły itp.), a nie posiadają przygotowania informatycznego. Program kursu przewiduje zapoznanie uczestników z przydatnymi narzędziami, przy pomocy których można w krótkim czasie przygotować profesjonalnie wyglądającą stronę www.
Czas trwania i opłaty:
Kurs obejmuje 20 godzin dydaktycznych, zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Szczegóły dotyczące dni i pory spotkań zostaną uzgodnione z uczestnikami na spotkaniu informacyjnym po zebraniu grupy. Koszt kursu to 240,00 zł. Aby zgłosić się na kurs, proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Przedmiotem kursu Obsługa arkusza kalkulacyjnego MS Excel dla początkujących są podstawy wykorzystania narzędzi Excela w codziennej pracy. Dokładnie przedstawione zostaną zagadnienia związane m. in. z formułami, analizą danych, wykresami, tabelami przestawnymi, wyszukiwaniem czy formatowaniem. Kurs Obsługa arkusza kalkulacyjnego MS Excel dla średnio zaawansowanych jest kontynuacją kursu dla początkujących.
Czas trwania i opłaty:
Zajęcia odbywają się w maksymalnie 12-osobowych grupach, co gwarantuje korzystną atmosferę pracy, utrzymanie wysokiej jakości zajęć oraz indywidualną pomoc dla każdego z uczestników. Kurs trwać będzie 20 godz. (1 godz. dydaktyczna = 45 min.). Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych (dokładny harmonogram zostanie uzgodniony z uczestnikami po zebraniu grupy). Planowanych jest 5 spotkań po 4 godziny (czas trwania kursu – 2,5 tygodnia). Cena za kurs wynosi 240,00 zł.

Uczestnicy otrzymają materiały opracowane specjalnie na potrzeby kursu w formie tradycyjnej i cyfrowej. Przewidziane jest także wsparcie on-line na platformie Moodle w trakcie trwania kursu. Program kursu opracowany został z naciskiem na praktyczne rozwiązywanie problemów. Aby zgłosić się na kurs, proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy.