Uprzejmie informujemy, że termin składania oświadczeń o dochodach oraz wniosków o przyznanie świadczeń pieniężnych z ZFŚS upływa dn. 4 czerwca 2018 r. Wnioski można składać:

  • osobiście (sekretariat Centrum, p. 115, I. p., od pon. do pt. w godzinach 8.30 – 14.30)
  • pocztą (na adres Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, pl. Zamkowy 1, 59-220 Legnica)
  • pocztą elektroniczną jako skan podpisanego odręcznie wniosku lub jako wniosek w formie cyfrowej opatrzony podpisem elektronicznym (na adres sekretariat@centrumzamek.pl)