W środę 4 stycznia br. podpisane zostało porozumienie między Kolejami Dolnośląskimi S. A. a Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy dotyczące nawiązania współpracy w zakresie szkoleń językowych dla pracowników KD. Podpisanie porozumienia odbyło się w siedzibie Centrum – w Zamku Piastowskim w Legnicy.
Współpraca obejmuje przede wszystkim organizację nauki języka niemieckiego dla personelu kolejowego – konduktorów i maszynistów. Ma to związek z przejęciem przez wojewódzkiego przewoźnika kolejowego połączeń międzynarodowych z Dolnego Śląska z Saksonią, Brandenburgią i Berlinem. Cieszą się one rosnącą popularnością wśród pasażerów z obu stron granicy. Od niedawna funkcjonują wygodne połączenia do Drezna, Görlitz i Forst oraz „Pociąg Kultury” do Berlina, obsługiwane przez Koleje Dolnośląskie.
Utworzone na bazie dawnego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy kontynuuje tradycje w obszarze nauczania języków obcych. Dysponująca wykwalifikowaną kadrą nauczycielską i odpowiednim wyposażeniem dydaktycznym jednostka przygotowała własne programy autorskie, dostosowane do potrzeb zawodowych pracowników kolei.