1. Organizacja staży zawodowych u pracodawców

W stażach udział wzięły 274 osoby tj. 90,43 % uczestników projektu. Realizatorami zadania były placówki kształcenia zawodowego, których uczennice i uczniowie wzięli udział w projekcie. Staże zostały przeprowadzone we współpracy z pracodawcami. Współpraca polegała m.in. na udziale pracodawców w opracowywaniu programów stażowych wskazujących konkretne cele edukacyjne (kompetencje i umiejętności), które osiągnie stażysta, zakres jego obowiązków oraz harmonogram realizacji stażu. Staże organizowane były w wymiarze 150 godz. i wykraczały poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego, przez co zwiększyły one wymiar praktyk zawodowych objętych podstawą programową nauczania danego zawodu. Umiejętności nabyte w okresie stażu ułatwią uczniom wejście na rynek pracy, zwiększą ich konkurencyjność na tym rynku i szansę uzyskania stabilnej, dobrze płatnej pracy. Kluczowe było też nawiązanie kontaktów pomiędzy uczniami i pracodawcami. Staże organizowane były w zawodach: hotelarz, technik żywienia i usług gastronomicznych, ortopeda, optyk, masażysta, kosmetolog, opiekun medyczny i terapeuta zajęciowy.

2. Organizacja zajęć dodatkowych i egzaminów próbnych przygotowujących do egzaminów zawodowych

Realizatorami zadania były placówki kształcenia zawodowego, których uczennice i uczniowie wzięli udział w projekcie. W szkoleniach wzięło udział 100% uczestniczek i uczestników projektu – 303 osoby. Szkolenia prowadzone były w małych grupach (śr. 5 os.), co służyło zwiększeniu efektywności wsparcia. W zajęciach wykorzystywano sale nauczania zawodowego placówek. Całość miała na celu lepsze przygotowanie uczniów egzaminów zawodowych potwierdzających zdobycie kwalifikacji zawodowych, kończących cykl kształcenia, a w konsekwencji wzmocnienie pozycji uczniów na rynku pracy i zwiększenie szans na zdobycie zatrudnienia.

3. Organizacja kursów podnoszących kompetencje zawodowe uczniów

We wsparciu wzięły udział 303 osoby (100% UP). Zajęcia odbywały się w salach szkolenia zawodowego użyczonych przez placówki biorące udział w projekcie w średnio 10-os. grupach. W ramach zadania przeprowadzono następujące szkolenia:
– kurs „Projektowanie indywidualnych wkładek ortopedycznych”
– kurs „Badanie podoskopem i projektowanie ortez”
– kurs „Specjalista opraw okularowych”
– kursy terapeutyczne (decupage, filcowanie, florystyka)
– kursy terapeutyczne (masaż Shantala i stemplami ziołowymi)
– kurs barmański
– kurs baristy
– kurs carvingu
– kurs kelnerski
Łącznie w ramach zadania wydano 544 zaświadczenia o udziale w formie pozaszkolnej.

4. Doposażenie bazy szkoleniowej

W ramach zadania wsparciem zostały objęte 4 placówki prowadzące edukację zawodową tj. DZS w Karpaczu, DZS w Lubinie, DZSMS w Świdnicy i DZS w Biedrzychowicach, których uczennice i uczniowie uczestniczyli w projekcie. W ramach zadania zaplanowano zakup środków i sprzętu, który wykorzystywany był w procesie edukacji zawodowej podczas realizacji projektu i po jego zakończeniu. Nowy sprzęt zdecydowanie podniesie atrakcyjność i jakość prowadzonych zajęć, wpłynie pozytywnie na osiągnięcia dydaktyczne szkoły oraz podniesie zdawalność egzaminów zawodowych i uzyskanie przez ucznia kwalifikacji zawodowych. Wartość zakupionego doposażenia pracowni i warsztatów szkolnych wyniosła 241 352,28 zł.