1. Organizacja staży zawodowych u pracodawców

W stażach weźmie udział 270 osób tj. 90% uczestników projektu. Realizatorami zadania będą placówki kształcenia zawodowego, których uczniowie wezmą udział w projekcie. Staże zostaną przeprowadzone we współpracy z pracodawcami. Współpraca będzie polegała m.in. na udziale pracodawców w opracowywaniu programów stażowych wskazujących konkretne cele edukacyjne (kompetencje i umiejętności), które osiągnie stażysta, zakres jego obowiązków oraz harmonogram realizacji stażu. Staże będą organizowane w wymiarze 150 godz. i będą wykraczać poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego, przez co zwiększą one wymiar praktyk zawodowych objętych podstawą programową nauczania danego zawodu. Umiejętności nabyte w okresie stażu ułatwią uczniom wejście na rynek pracy, zwiększą ich konkurencyjność na tym rynku i szansę
uzyskania stabilnej, dobrze płatnej pracy. Kluczowe będzie też nawiązanie kontaktów pomiędzy uczniami i pracodawcami. Staże organizowane będą w zawodach: hotelarz, technik żywienia i usług gastronomicznych, ortopeda, optyk, masażysta, kosmetolog, opiekun medyczny i terapeuta zajęciowy. 

2. Organizacja zajęć dodatkowych i egzaminów próbnych przygotowujących do egzaminów zawodowych

Realizatorami zadania będą placówki kształcenia zawodowego, których uczniowie wezmą udział w projekcie. W szkoleniach weźmie udział 100% uczestników projektu – 300 osób. Szkolenia będą przeprowadzone w małych grupach (śr. 5 os.), co zwiększy efektywność wparcia. W zajęciach będą wykorzystywane sale nauczania zawodowego placówek. Całość ma na celu lepsze przygotowanie uczniów egzaminów zawodowych potwierdzających zdobycie kwalifikacji zawodowych, kończących cykl kształcenia, a w konsekwencji wzmocnienie pozycji uczniów na rynku pracy i zwiększenie szans na zdobycie zatrudnienia.

3. Organizacja kursów podnoszących kompetencje zawodowe uczniów

We wsparciu weźmie udział 300 os. (100% UP). Zajęcia będą odbywać się w salach szkolenia zawodowego użyczonych przesz placówki biorące udział w projekcie, w średnio 10 os. grupach. W ramach zadania zostaną
przeprowadzone następujące szkolenia:
– kurs „Projektowanie indywidualnych wkładek ortopedycznych” 
– kurs „Badanie podoskopem i projektowanie ortez” 
– kurs „Specjalista opraw okularowych” 
– kursy terapeutyczne (decupage, filcowanie, florystyka)
– kursy terapeutyczne (masaż shantala i stemplami ziołowymi) 
– kurs barmański
– kurs baristy
– kurs carvingu
– kurs kelnerski
Łącznie w ramach zadania zostanie przeprowadzonych 768 godz. zajęć.

4. Doposażenie bazy szkoleniowej

W ramach zadania wsparciem zostaną objęte 3 placówki prowadzące edukację zawodową tj. ZSP w Karpaczu, ZSP w Lubinie i ZSP w Świdnicy, których uczniowie będą uczestniczyć w projekcie. W ramach zadania zaplanowano zakup środków i sprzętu, który będzie wykorzystywany w procesie edukacji zawodowej podczas realizacji projektu i po jego zakończeniu. Nowy sprzęt zdecydowanie podniesie atrakcyjność i jakość prowadzonych zajęć, wpłynie pozytywnie na osiągnięcia dydaktyczne szkoły oraz podniesie zdawalność egzaminów zawodowych i uzyskanie przez ucznia kwalifikacji zawodowych.