1. Organizacja staży zawodowych u pracodawców

W stażach weźmie udział 270 osób tj. 90% uczestników projektu. Realizatorami zadania będą placówki kształcenia zawodowego, których uczniowie wezmą udział w projekcie. Staże zostaną przeprowadzone we współpracy z pracodawcami. Współpraca będzie polegała m.in. na udziale pracodawców w opracowywaniu programów stażowych wskazujących konkretne cele edukacyjne (kompetencje i umiejętności), które osiągnie stażysta, zakres jego obowiązków oraz harmonogram realizacji stażu. Staże będą organizowane w wymiarze 150 godz. i będą wykraczać poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego, przez co zwiększą one wymiar praktyk zawodowych objętych podstawą programową nauczania danego zawodu. Umiejętności nabyte w okresie stażu ułatwią uczniom wejście na rynek pracy, zwiększą ich konkurencyjność na tym rynku i szansę uzyskania stabilnej, dobrze płatnej pracy. Kluczowe będzie też nawiązanie kontaktów pomiędzy uczniami i pracodawcami. Staże organizowane będą w zawodach: hotelarz, technik żywienia i usług gastronomicznych, ortopeda, optyk, masażysta, kosmetolog, opiekun medyczny i terapeuta zajęciowy.

2. Organizacja zajęć dodatkowych i egzaminów próbnych przygotowujących do egzaminów zawodowych

Realizatorami zadania będą placówki kształcenia zawodowego, których uczniowie wezmą udział w projekcie. W szkoleniach weźmie udział 100% uczestników projektu – 300 osób. Szkolenia będą przeprowadzone w małych grupach (śr. 5 os.), co zwiększy efektywność wparcia. W zajęciach będą wykorzystywane sale nauczania zawodowego placówek. Całość ma na celu lepsze przygotowanie uczniów egzaminów zawodowych potwierdzających zdobycie kwalifikacji zawodowych, kończących cykl kształcenia, a w konsekwencji wzmocnienie pozycji uczniów na rynku pracy i zwiększenie szans na zdobycie zatrudnienia.

3. Organizacja kursów podnoszących kompetencje zawodowe uczniów

We wsparciu weźmie udział 300 os. (100% UP). Zajęcia będą odbywać się w salach szkolenia zawodowego użyczonych przez placówki biorące udział w projekcie, w średnio 10 os. grupach. W ramach zadania zostaną przeprowadzone następujące szkolenia:
– kurs „Projektowanie indywidualnych wkładek ortopedycznych”
– kurs „Badanie podoskopem i projektowanie ortez”
– kurs „Specjalista opraw okularowych”
– kursy terapeutyczne (decupage, filcowanie, florystyka)
– kursy terapeutyczne (masaż Shantala i stemplami ziołowymi)
– kurs barmański
– kurs baristy
– kurs carvingu
– kurs kelnerski
Łącznie w ramach zadania zostanie przeprowadzonych 768 godz. zajęć.

4. Doposażenie bazy szkoleniowej

W ramach zadania wsparciem zostaną objęte 3 placówki prowadzące edukację zawodową tj. ZSP w Karpaczu, ZSP w Lubinie i ZSP w Świdnicy, których uczniowie będą uczestniczyć w projekcie. W ramach zadania zaplanowano zakup środków i sprzętu, który będzie wykorzystywany w procesie edukacji zawodowej podczas realizacji projektu i po jego zakończeniu. Nowy sprzęt zdecydowanie podniesie atrakcyjność i jakość prowadzonych zajęć, wpłynie pozytywnie na osiągnięcia dydaktyczne szkoły oraz podniesie zdawalność egzaminów zawodowych i uzyskanie przez ucznia kwalifikacji zawodowych.

5. Harmonogram realizacji kursów podnoszących kompetencje zawodowe

Kurs baristy (DZS Karpacz) 17.08. – 22.08.2020
Kurs barmański (DZS Karpacz) 25.08. – 31.08.2020
Kurs barmański (DZS Karpacz) 12.10. – 22.10.2020
Kurs baristy (DZS Karpacz) 26.10. – 5.11.2020

Kurs „Stylista opraw okularowych” (DZS Lubin) 27., 28., 31.08.2020
Kurs „Badanie podoskopem i projektowanie ortez” (DZS Lubin) 29.08.2020
Kurs „Projektowanie indywidualnych wkładek ortopedycznych” (DZS Lubin) 31.08.2020

Kurs decoupage’u (DZSMS Świdnica) 24.08.2020
Kurs filcowania (DZSMS Świdnica) 25.08.2020
Kurs florystyki (DZSMS Świdnica) 26.08.2020
Kurs masażu Shantala (DZSMS Świdnica) 28.08.2020
Kurs masażu stemplami ziołowymi (DZSMS Świdnica) 28.08.2020

Kurs kelnerski (DZS Karpacz) 9., 11., 16., 18., 23., 25.02.2021, g. 14.00 – 18.00
Kurs carvingu (DZS Karpacz) 2., 4., 9., 11., 16., 18.03.2021, g. 14.00 – 18.00

Kurs „Stylista opraw okularowych” (DZS Lubin) 4. – 6.05.2021
Kurs „Badanie podoskopem i projektowanie ortez” (DZS Lubin) 11.05.2021
Kurs „Projektowanie indywidualnych wkładek ortopedycznych” (DZS Lubin) 18.05.2021
Kurs „Badanie podoskopem i projektowanie ortez” (DZS Lubin) 17.06.2021
Kurs „Projektowanie indywidualnych wkładek ortopedycznych” (DZS Lubin) 21.06.2021

Kurs baristy (DZS Karpacz) 17. – 22.05.2021
Kurs barmański (DZS Karpacz) 31.05. – 5.06.2021
Kurs carvingu (DZS Karpacz) 14. – 19.06.2021

Kurs „Laminacja brwi” (DZSMS Świdnica) 16.06.2021
Kurs „Masaż twarzy anti-aging” (DZSMS Świdnica) 17.06.2021
Kurs „Laminacja brwi” (DZSMS Świdnica) 18.06.2021
Kurs „Masaż twarzy anti-aging” (DZSMS Świdnica) 19.06.2021

Kurs barmański (DZS Karpacz) 11.04. – 22.04.2022

Kurs „Laminacja brwi” (DZSMS Świdnica) 25.04.2022
Kurs „Masaż twarzy anti-aging” (DZSMS Świdnica) 27.04.2022

Kurs kelnerski (DZS Karpacz) 30.05.2022 – 4.06.2022

Kurs „Badanie podoskopem i projektowanie ortez” (DZS Lubin) 20.06.2022
Kurs „Badanie podoskopem i projektowanie ortez” (DZS Lubin) 22.06.2022
Kurs „Projektowanie indywidualnych wkładek ortopedycznych” (DZS Lubin) 21.06.2022
Kurs „Projektowanie indywidualnych wkładek ortopedycznych” (DZS Lubin) 23.06.2022

Kurs „Stylista opraw okularowych” (DZS Lubin) 31.08. – 2.09.2022

Kurs decoupage’u (DZSMS Świdnica) 28.11.2022
Kurs filcowania (DZSMS Świdnica) 29.11.2022
Kurs florystyki (DZSMS Świdnica) 30.11.2022

Kurs baristy (DZS Karpacz) 3.12. – 19.12.2022

Kurs barmański (DZS Karpacz) 17.04. – 27.04.2023
Kurs carvingu (DZS Karpacz) 13.04. – 31.04.2023

Kurs „Masaż twarzy anti-aging” (DZSMS Świdnica) 8.05.2023
Kurs „Masaż twarzy anti-aging” (DZSMS Świdnica) 9.05.2023
Kurs „Laminacja brwi” (DZSMS Świdnica) 31.05.2023
Kurs „Laminacja brwi” (DZSMS Świdnica) 5.06.2023

6. Zajęcia dodatkowe

Harmonogram staże DZS Lubin
Harmonogram realizacji form wsparcia DZSMS Świdnica
Harmonogram wsparcia zajęcia dodatkowe egzaminy próbne DZS Karpacz
Harmonogram wsparcia zajęcia dodatkowe egzaminy próbne DZS Lubin
Harmonogram wsparcia zajęcia dodatkowe egzaminy próbne DZSMS Swidnica
Harmonogram realizacji form wsparcia DZS Lubin
Harmonogram realizacji form wsparcia w projekcie DZS Karpacz
Harmonogram wsparcia zajęcia dodatkowe DZS Karpacz