Przypomniamy, że zgodnie z § 16 Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w roku szkolnym 2020/2021 w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, do dnia 25 czerwca 2021 r. Stypendysta jest zobowiązany przedłożyć sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Ucznia, wysyłając je na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Spraw Społecznych i Rynku Pracy

Wydział Edukacji

ul. Walońska 3-5

50 – 413 Wrocław

Wzór sprawozdania: Załącznik nr 3 do Regulaminu [pobierz]