Dyrekcja Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy zaprasza wszystkich emerytów i rencistów DCKUiJK na spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które odbędzie się w dniu 21.10.2022 r. o godz. 18.00. Miejsce spotkania Tradycja Restauracja Po Polsku, Rynek 9, 59-220 Legnica. Proszę o telefoniczne potwierdzenie obecności pod numerem telefonu 76 862 48 64 do dn. 18.10.2022 r.