Dyrekcja Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy zaprasza wszystkich emerytów i rencistów DCKUiJK na spotkanie kulturalno-oświatowe, które odbędzie się w Teatrze im. H. Modrzejewskiej w Legnicy.

Spektakl pt. „Zapowiada się ładny dzień” odbędzie się w dniu 16.12.2022 r. o godzinie 19.00 Scena na Strychu.

Proszę o telefoniczne potwierdzenie obecności pod numerem telefonu 76 862 48 64 do dn. 12.10.2022 r.