Dyrekcja Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy zaprasza wszystkich emerytów i rencistów DCKUiJK do uczestnictwa w wyjeździe integracyjno-szkoleniowym do Karpacza, który odbędzie się w dniach 01 – 03.10.2021 r. Hotel VIVALDI.

Proszę o telefoniczne potwierdzenie obecności pod numerem telefonu 76 862 48 64 do dn. 08.09.2021 r.