Biuro Projektu w Legnicy
Centrum Kształcenia Ustawicznego
i Językowego Kadr w Legnicy

pl. Zamkowy 1
59-220 Legnica

Biuro Projektu we Wrocławiu
Dolnośląski Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących
we Wrocławiu

ul. Dworska 8
54-144 Wrocław