PT Uczestnicy/czki kursów,

uprzejmie prosimy o nieuiszczanie wynikających z harmonogramu płatności opłat za zajęcia w miesiącu kwietniu. Wniesione opłaty za zajęcia w miesiącu marcu, które się nie odbyły, zostaną rozliczone z chwilą przywrócenia działalności dydaktycznej Centrum.

Życzymy dużo zdrowia

Zespół Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy